Prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul castane.propertylab.ro este proprietatea SC PROPERTY CUBE SRL cu sediul in  România, Arad, CP310119, Calea Romanilor, Nr. 17-19, , CUI RO38614091, societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română. Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. PROPERTYLAB respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii. PROPERTYLAB nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina PROPERTYLAB Romania, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

  • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
  • Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
  • Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea nr. 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
  • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
  • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
  • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către PROPERTYLAB de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă PROPERTYLAB schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate. Comisionul datorat de Client Agenţiei PROPERTYLAB este în funcţie de tipul contractului de intermediere (deschis sau exclusiv) şi de tranzacţia dorită de Client (vânzare/cumpărare sau închiriere) la care se poate adauga TVA. Materialele continute în acest site sunt furnizate “aşa cum sunt”, fără reprezentare sau garantii de nici un fel. PROPERTYLAB România în mod expres nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garantii, exprese sau implicite. PROPERTYLAB România nu garantează acuratetea şi completitudinea informatiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. PROPERTYLAB România îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informatiilor continute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informatiile de pe site-ul PROPERTYLAB România pot conține greşeli tehnice, tipografice. În nici o circumstanță PROPERTYLAB România nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă PROPERTYLAB România a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@propertylab.ro